Algemene voorwaarden

ANVR Consumentenvoorwaarden

Wij zijn aangesloten aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover.

De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A: Reisvoorwaarden en/of Deel B:-Boekingsvoor-waarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige belangrijke informatie.

Op het boekingsformulier dient u aan te vinken dat u kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A: Reisvoorwaarden en/of Deel B: Boekingsvoorwaarden) en overige ANVR-informatie.

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Wij zijn aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via de website van SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds

Er kunnen zich tijdens uw vakantie onvoorzienbare rampen voordoen waartegen u zich voorheen niet kon verzekeren. Aardbevingen, tornado’s, overstromingen, vulkaanuitbarstingen, politieke onlusten, terrorisme en oorlogshandelingen zijn allemaal overmachtsituaties waarvoor u zelf de schade moest dragen. Hiervoor is het Calamiteitenfonds opgericht. Het Calamiteitenfonds garandeert u in genoemde gevallen voortaan de restitutie van uw reissom en neemt ook de meerkosten voor uw repatriëring voor haar rekening. Als u onder de ANVR-Reisvoorwaarden via onze reisbureaus een reisovereenkomst met een reisorganisator aangesloten bij het Calamiteitenfonds afsluit, betaalt u per boeking (maximaal 9 personen) een verplichte bijdrage van €2,50 aan het Calamiteitenfonds. Voor boekingen binnen Nederland betaalt u niets. Bekijk de Calamiteitenfonds-garantieregeling.

Uitsluiting herroepingsrecht (i.c. 14 dagen bedenktijd)

Wij attenderen u er op dat u bij boeking een definitieve overeenkomst aangaat. U hebt t.a.v. boekingen (pakketreis, vervoersovereenkomst en overige reserveringen, zoals autohuur, huur van vakantieaccommodatie, excursies) geen herroepingsrecht.